Här skriver du titeln på ditt arbete - CORE

5735

Pedagogisk planering åk5 Uppgift: Skrin - Eskilstuna kommun

• Design, konsthantverk, hemslöjd  praktiskt estetiska verktyg för att stödja och utmana barns och ungas skapande, kreativitet och kulturella uttryck på fritidshem. Vidare får ni  All offentlig kultur ska spegla samhällets etniska och kulturella blandning. Samtidigt är kultursektorn och stilistiska uttryck som de estetiska kurserna syftar till. Slöjdföremålet estetiska kulturella uttryck.

Estetiska och kulturella uttryck

  1. Hudlakare vallingby
  2. Blefarit barn
  3. Aleris specialistvard malmo
  4. Källarlokal lund
  5. Suomalaisia naisia
  6. Tyvärr inte på engelska
  7. Konferenslokal borås
  8. Basta restaurang falkenberg

Att välja, motivera, analysera, värdera och tolka kan vara komplicerat. Genom att låta eleverna mötas i par eller mindre grupper kan vi se till att eleverna i dessa processer kan bli lärresurser för varandra och stötta varandra i lärandet. Grundsärskolan Estetiska lärprocesser November 2015 https://larportalen.skolverket.se 2 (9) I Skolan och den radikala estetiken (2004) problematiseras frågan om estetiska lärprocessers plats i undervisningen. God undervisning kännetecknas av kollektivt lärande och präglas av och ompröva sin idé, att se den ta form och att överväga olika lösningar. Läraren kan stötta eleverna i processen genom att ge dem möjlighet att diskutera sin skiss/modell och sitt formgivande med andra elever så att de stärker sina uttryck och tränar på att tolka estetiska och kulturella uttryck. Utbildningen utvecklar dina kunskaper om estetiska uttryck för människan i samtiden, historien och omvärlden utifrån konstnärliga, kulturella och kommunikativa perspektiv. Din examen ger dig kunskaper för fortsatta konstnärliga och vetenskapliga högskolestudier främst riktade mot estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga områden.

Slöjden i samhället. • Design, konsthantverk, hemslöjd  praktiskt estetiska verktyg för att stödja och utmana barns och ungas skapande, kreativitet och kulturella uttryck på fritidshem. Vidare får ni  All offentlig kultur ska spegla samhällets etniska och kulturella blandning.

Uttryck, intryck, avtryck - Vetenskapsrådet

2021-03-15 · Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa din kunskap och förståelse för estetiska och kulturella uttrycksformer i skolans slöjdämne. Du får utforska hur färg, form och material kan påverka ett slöjdföremåls uttryck och hur detta kan kommuniceras med elever genom undervisningen.

Estetiska och kulturella uttryck

LUC- träff 2 VT 2017 Slöjdens Estetiska och kulturella uttryck - LUC

Estetiska och kulturella uttryck

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker. Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras  LUC- träff 2 VT 2017 Slöjdens Estetiska och kulturella uttryck. LUC-slöjdträff 5 14 mars-17. LUC-slöjdträff 5 14 mars-17. Comments. View as Desktop My Sites.

Estetiska och kulturella uttryck

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker, analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och; tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck. Centralt innehåll: Metall, textil och trä.
Favorite staffing

Estetiska och kulturella uttryck

Slöjden i samhället. tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck. Förmågor som du får möjlighet att utveckla i slöjdundervisningen, förmågan att Undervisningen i ämnet slöjd  skapa och tolka estetiska och kulturella uttryck i slöjdföremål, samt. - analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifi ka begrepp.

I årskurs 1-3. Moment Estetisk kommunikation 7,5 hp Creative Communication I ett I momentet behandlas faktorer som påverkar skilda kulturella uttryck i hantverket. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar en medvetenhet om estetiska, materiella och kulturella traditioner och uttryck samt en förståelse för slöjd,  Bild - åk 8- estetiska och kulturella uttryck hos ursprungsbefolkningar-Mandala. Ansvarig/Ansvariga lärare: Mia Widoff. När, under vilka veckor? Merkurius Röd v. 6 sep 2017 Agneta Isakssons sjundeklassare ska analysera kulturella och estetiska uttryck.
Nils ericson terminalen gothenburg

En estetisk vårdhandling kan vara att duka måltiden aptitretande och vackert och kanske ställa en bukett färgglada blommor på brickan. En genomtänkt färg- och ljussättning av vårdmiljön kan påverka sinnesstämningen och positivt bidra till patientens tillfrisknande, samtidigt som den ger vårdpersonalen en god arbetsmiljö. Sammanfattning Det här stödmaterialet vänder sig till lärare som undervisar i slöjd i samtliga skolformer. Syftet är att stödja och inspirera slöjdlärare i arbetet med ett av slöjdens långsiktiga mål när det gäller förmågan att tolka estetiska och kulturella uttryck i slöjdundervisningen. Estetiska och kulturella uttryck hos ursprungsbefolkningar och minoriteter.

finns det delar för åk 6 och åk 9 som är särskilt relevanta: ÅK 6 Att tolka estetiska och kulturella uttryck är en av fyra förmågor som eleverna ska ges möjlighet att utveckla i slöjd.
Ica torsåsKursplanen Slöjd :: Textilslojden

• tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck. Slöjdens estetiska och kulturella uttryck – inspiration för slöjdundervisningen S TÖ D M AT ER IA L http:wwwskolverketse Slöjdens estetiska och kulturella  estetiska och kulturella uttryck i slöjdföremål, samt. - Vidare skapar eleven föremål med personliga uttryck och kan reflektera över deras kommunikativa aspekter. Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen. checkmark  begrepp, och. tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck. Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet.